Poskytujeme pripojenie do siete Internet, ktoré nie je časovo ani dátovo obmedzené. Za pevný mesačný paušálny poplatok môžete byť on-line 24 hodín denne. Pripojenie je vhodné pre jednotlivcov / byty, RD / i skupiny / panelové domy, firmy /.

FUP- politika spravodlivého zdieľania pásma medzi zákazníkmi

FUP spočíva v obmedzení používateľa pri nadmernom sťahovaní dát. Používateľ môže stiahnuť také množstvo dát, aké mu jeho rýchlosť dovolí. Ak však prekročí dennú hranicu 5000 MB, jeho max. rýchlosť klesne. Opätovné zvýšenie rýchlosti prebieha v denných intervaloch.
Systém FUP je uplatňovaný následovne: každému zákazníkovi ktorý prenesie v čase od 09:00 - 23:59 hod. 5000 MB dát / download + upload / bude automaticky znížená maximálna rýchlosť pripojenia na 3Mbit/s. Pôvodná rýchlosť vám bude obnovená o 00:00 hod. Od 00:00 - 09:00 hod. sa dáta nepočítajú. Pravidlá FUP je možné kedykoľvek meniť.