Cenník WiFi

Program*
Zdielateľnosť
Eur / mes.
E 2Mbit / 0,5Mbit
dynamická
6,64
E 5Mbit / 0,5Mbit
dynamická
9,96
E 7Mbit / 1Mbit
dynamická
13,28
E 8Mbit / 1Mbit
dynamická
16,60


Pre viac informácií pozri dokumenty.


Cenník pre optické pripojenie - pripravujeme


Iné prenosové rýchlosti - po osobnej konzultácii.

-FUP 5000 MB/deň

Výpovedná lehota je 1 mesiac.

Elips nie je platcom DPH.