Firma Elips od roku 2005 poskytuje pripojenie do siete Internet. Špecializujeme sa na šírenie Internetu pomocou bezdrôtových technológií, ktoré umožňujú sprístupnenie služby aj v odľahlejších lokalitách. Sieť Elips pokrýva oblasť Žiliny a jej okolia. Na výstavbu prístupových bodov používame profesionálnu technológiu. Snažíme sa pre vás vytvoriť kvalitnú službu za primeranú cenu. Vaše otázky a návrhy radi uvítame, kontaktujte nás. Tešíme sa na spoluprácu.